top of page

Online Okul Yönetim Sistemi Nedir?

Güncelleme tarihi: 24 Ara 2023


Online Okul Yönetim Sistemi Nedir? LMS - Eğitim Yönetim Sistemi nedir? Online Okul Yönetim Sistemi ne işe yarar? Online Okul Yönetim Sistemi ile neler yapılabilir?

Online Okul Yönetim Sistemi, eğitim kurumlarının kendi içerisinde oluşabilecek tüm kritik yönetim süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri çözümleri bünyesinde barındıran ve tüm bu yönetim süreçlerini dijital olarak yönetebilmek için çevrimiçi olarak kullanılan bir yazılım türüdür.Bir diğer adı da LMS yani "Learning Management System" olan ve dilimizde "Eğitim Yönetim Sistemi" olarak karşılık bulan bu yazılımlar, içerdikleri çeşitli özellikler doğrultusunda eğitim kurumları için verimliliğin önemli ölçüde artmasını amaçlarlar.Yöneticiler, Öğrenciler, Öğretmenler, Veliler ve Personellerin kendi alanlarında birer kullanıcısı olabileceği bu yazılımlar; kullanıcılarının okul ile ilgili bilgilere erişebilmelerini, iletişim kurabilmelerini ve ilgili tüm yönetim süreçlerini dijital olarak gerçekleştirebilmelerini sağlar.


Online Okul Yönetim Sistemi ile neler yapabilirim?


Kullanılan yazılıma bağlı olarak, genel hatlarıyla Online Okul Yönetim Sistemleri aşağıdaki işlevleri gerçekleştirebilir:

  • Kullanıcı Kaydı ve Bilgi Yönetimi: Öğretmen, Öğrenci, Veli veya Personel kayıtlarını dijital ortamda saklama, güncelleme, veri analizi.

  • Kullanıcı Yönetimi: Öğretmen, Öğrenci, Veli veya Personeller için yapılacaklar listesi oluşturma, görev atama, online okul yönetimi.

  • İletişim Yönetimi: Yönetici - Yönetici, Yönetici - Eğitimci, Eğitimci - Eğitimci ve Eğitimci - Öğrenci arasında online iletişim ortamı oluşturma.

  • Ders Programı ve Sınıf Yönetimi: Ders içeriğinin oluşturulması, yayınlanması ve güncellenmesi ile sınıfların oluşturulması ve güncellenmesi, öğretmen ve öğrencilerin atanması.

  • Materyal Yönetimi: Okul bünyesinde öğretmen ve öğrenci kullanımına sunulan çeşitli materyallerin (Ekipman, kitap, elektronik cihaz vb.) dijital ortamda kayıt altına alınması, envanter yönetimi ve takibi.

  • Performans Yönetimi: Öğretmen ve Personeller için kurum içi performans analizi ve raporlama. Öğrenciler için not ve sınav sonucu kaydı, performans analizi, devamsızlık raporu.

  • Veli Yönetimi: Öğrencilerin başarı durumu, devamsızlık raporu, etkinlikler, tatiller vb. okul faaliyetleri hakkında velilere bildirim gönderme, toplu iletişim kurma ve mesajlaşma.

  • Finans Yönetimi: Okul harcamaları, ücret tahsilatları, maaş ödemeleri vb. muhasebe işlemlerine bağlı olarak detaylı gelir gider analizi ve finansal raporlama.

  • Uzaktan Eğitim: Sanal sınıflar oluşturma ve online eğitim imkanı sağlama. Aynı şekilde online sınav imkanı ile uzaktan öğrenci performans değerlendirmesi.

Online Okul Yönetim Sistemleri, eğitimde verimliliği arttırmak, süreçleri kolaylaştırmak ve iletişimi geliştirmek için kullanılır. Bu nedenle özellikle içinde bulunduğumuz çağ ve bu çağın gereksinimleri için kaçınılmaz bir dijital dönüşüm ihtiyacıdır.


"Tüm Okul Yönetim İhtiyaçlarınız Tek Bir Harika Platformda"


Eğitimin türü, alanı ve kapasitesi fark etmeksizin, birden fazla okul ve eğitim şubelerinizi tek bir platformdan kontrol edebilir;


Çalışanlarınızı, öğrencilerinizi, muhasebenizi ve dış kaynaklarınızı oldukça verimli ve etkili bir şekilde, kolaylıkla yönetebilirsiniz.


OKYONSIS | Okul Yönetim Sistemi - Doğru Okul Yönetim Sistemi ile ihtiyaç duyduğunuz her şey mümkün ✌🏻

17 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
okullar açılıyor okula dönüş eğitimde dijital dönüşüm
bottom of page